071- 33 134 50

 

Vergoedingen

 
Fysiotherapie wordt vergoed door alle verzekeringen, maar is afhankelijk van het door u gekozen aanvullend pakket. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u geen verwijzing van de huisarts meer nodig, tenzij het gaat om behandeling aan huis of behandeling volgens de chronische lijst: in deze gevallen heeft u wel een verwijzing nodig van uw huisarts of behandelend specialist.

Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan worden een aantal behandelingen onbeperkt vergoed en een deel gedurende een bepaalde periode. Een aantal veel voorkomende specifieke chronische aandoeningen zoals bijv. reuma, staan echter níet op deze lijst. Dit betekent dat vergoeding voor die aandoeningen dus afhankelijk is van het door u gekozen pakket.

Het is aan te raden om de polisvoorwaarden van uw eigen ziektekostenverzekering erop na te slaan als u precies wilt weten hoe de vergoedingen voor u geregeld zijn.

Ook kunt u kijken op de website: www.fysiotherapievergoeding.nl

Komt u hier niet uit, dan kunt u ook informeren bij onze secretaresse (tel: 071-3313450). Houdt u hiervoor uw verzekeringsgegevens bij de hand.