071- 33 134 50

 

Eigen risico

 
Hoe zit dat ook al weer?
Wanneer u zorg afneemt uit de basisverzekering, betaalt u zelf een bijdrage. Dit heet het eigen risico. Het eigen risico bedraagt € 385,-.
U krijgt voor dit eigen risico een (kwartaal) afrekening van uw verzekeraar, maar alleen indien u van zorg uit de basisverzekering gebruik heeft gemaakt.
Iedereen van 18 jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico voor de Basisverzekering.
Het eigen risico geldt niet voor aanvullende- en tandartsverzekeringen.
Gebruikt u geen zorg? Dan betaalt u niet.
 
De eerste 20 behandelingen voor een nieuwe indicatie van de chronische lijst komen ten laste van uw aanvullende verzekering
Wordt u voor het eerst voor een indicatie van de chronische lijst verwezen naar de fysiotherapeut, dan komen de eerste 20 behandelingen ten laste van uw aanvullende verzekering. Het eigen risico is niet van toepassing op deze 20 behandelingen.
 
Heeft u een aanvullend pakket waarin minder dan 20 behandelingen fysiotherapie per jaar worden vergoed of heeft u helemaal geen aanvullende verzekering, dan moet u dus zelf nog bijbetalen alvorens uw vergoeding uit de basisverzekering start.
Als de vergoeding uit de basisverzekering vervolgens start, dan betaalt u hiervoor wel het eigen risico van € 385,-, tenzij u dit al heeft verbruikt bij andere vormen van zorg waarvoor het eigen risico geldt (bijv. voor medicijnen, een operatie of een bezoek aan een specialist). Dan heeft u de nota voor het eigen risico al voor deze zorg ontvangen.
 
Voor fysiotherapie welke alléén uit de aanvullende verzekering komt, is het eigen risico dus niet van toepassing!
 
Uitzonderingen op het eigen risico:
Verzekerden jonger dan 18 jaar betalen geen premie voor de basisverzekering en hebben dus ook geen eigen risico. De beperking van de chronische lijst geldt uiteraard wel. De aanspraken op de basisverzekering blijven gelijk: de eerst 9 behandelingen fysiotherapie worden voldaan uit de basisverzekering mits er een verwijzing van de huisarts of specialist aanwezig is, eventueel gevolgd door nog eens 9 behandelingen indien deze nodig zijn. Voor verdere behandeling is het ook voor deze groep van belang de aanvullende verzekering te bezien.
 
Voor onderstaande zorg betaalt u géén eigen risico:
  • Zorg door uw huisarts
  • Verloskundige zorg en kraamzorg
  • Hulpmiddelen die in bruikleen worden verstrekt
  • Nacontroles van de donor, na orgaandonatie