071- 33 134 50

Stichting Keurmerk Fysiotherapie

De stichting is een onafhankelijke organisatie met de ambitie om fysiotherapeuten inzicht te geven in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, als start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan. Daartoe faciliteren zij dataverzameling en het proces van ‘leren en verbeteren’, uitgaande van de vragen 'hoe doe ik het nu eigenlijk?' en 'wat kan ik nog beter doen?'

Het Keurmerk zorgt ervoor dat fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen herkenbaar zijn voor patiënten, zorgverzekeraars en overheid, zonder dat zij worden gehinderd door overbodige administratieve lasten.

Voor meer informatie kijkt u op de website van het SKF.