Huisregels

 
Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door onze praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen.
Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.
 
Algemeen:
 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
 • Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen in het pand of op het buitenterrein (auto, fiets).
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen .
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen. 
 • Roken is in ons gebouw nergens toegestaan.
 • Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij de balie of bij één van onze medewerkers. 
 • Wij stellen het zeer op prijs als u verbeterpunten of ideeënvoor een betere dienstverlening aan ons door wilt geven (Vraag het verbeterformulier op bij de balie of via de website.)
 
Medische trainingstherapie/ training in de oefenzaal: 
 • Gebruik van schoon sportschoeisel is verplicht.
 • Deelname is voor eigen risico.
 • Uw abonnement wordt automatisch verlengd. Als u wilt stoppen dient u dit uiterlijk 1 maand van te voren door middel van het opzegformulier kenbaar te maken.
 
Inzage in uw dossier:
 • Als patiënt heeft u te allen tijden inzagerecht in uw dossiergegevens. Dit kunt u aangeven bij uw fysiotherapeut (zie privacy reglement).