071- 33 134 50

Huisregels

 

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door onze praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen.

Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

 
Algemeen:

 

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen en volgens eventueel aanvullende ingevoerde maatregelen.
 • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets, scootmobiel, rollator, etc.).
 • Wilt u uw fiets, scootmobiel, rollator of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden?
 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dit dan s.v.p. bij de receptie.
 • Neem, óók wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afspraakkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen. ▪ Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Als u tenminste 24 uur van te voren afzegt, hoeven wij de gereserveerde tijd voor een behandeling niet bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat. Wij kunnen de tijd aflezen waarop u dit heeft gedaan.
 • Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Wanneer u of uw kind tijdens het wachten speelgoed gebruikt of lectuur leest, wilt u dit dan opruimen voordat u de wachtruimte verlaat.
 • Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide personen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand
 • Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij de receptie of bij één van onze medewerkers.
 • Wij stellen het zeer op prijs als u verbeterpunten of ideeën voor een betere dienstverlening aan ons door wilt geven. (Vraag evt. het verbeterformulier op bij de receptie)

 

 
Medische trainingstherapie/ training in de oefenzaal: 
 • Gebruik van schoon sportschoeisel is verplicht.
 • Deelname is voor eigen risico.
 • Uw abonnement wordt automatisch verlengd. Als u wilt stoppen dient u dit uiterlijk 1 maand van te voren door middel van het opzegformulier kenbaar te maken.
 
Inzage in uw dossier:
 • Als patiënt heeft u te allen tijden inzagerecht in uw dossiergegevens. Dit kunt u aangeven bij uw fysiotherapeut (zie ook de Privacy Verklaring).