Geriatrische fysiotherapie

Iedereen wordt ouder en dat gaat niet altijd zonder problemen. Hoe ouder we worden hoe groter de kans dat we met meervoudige gezondheidsproblemen te maken krijgen.  
De geriatriefysiotherapie heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van de ouder wordende mens en de daarbij behorende gezondheidsproblemen.
De geriatriefysiotherapeut heeft kennis van ouderdomsziekten en de daarbij passende fysiotherapeutische behandeling. Denk bijvoorbeeld aan klachten ten gevolge van een beroerte, de ziekte van Parkinson, dementie of wanneer u bent gevallen en een heup hebt gebroken.

 

De geriatriefysiotherapeut helpt u om uw lichamelijk functioneren te verbeteren of om achteruitgang te voorkomen zodat u zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk functioneert.
U kunt onze geriatriefysiotherapeut ook inschakelen wanneer u ontslagen wordt uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum of wanneer u hulpmiddelen nodig heeft als u bijvoorbeeld slecht ter been wordt. We adviseren niet alleen u maar ook andere gezinsleden en mantelzorgers.

 

Daarnaast hebben we speciale groepsactiviteiten zoals de Senior Fit - MTTgroep  en Bewegen met dementie. Lees hierover meer op de betreffende pagina.